Stjärnsfors KulturNöje


Guidade kulturvandringar för grupper anordnas i närområdet kring det gamla bruksområdet i Stjärnsfors. Bruket anlades 1668 och är grunden till Uddeholmsbolaget.

Bruksvandringen
Vem spökar i Stjärnsfors gamla järnvägsstation? Om släktfejder, patronernas "finska krig" och Geijers 150-åriga familjeföretag med mera, berättas under vandringen.
Cirka 1,5 timme.

Vandring i kulturmiljö
är en vandring på stigar cirka 5,5 kilometer, som går förbi gamla torp och torplämningar vilka har varit boplatser för brukets anställda. Vacker "gammelskog" omger torpplatserna. 16-sidig dokumentation om vandringen ingår.
Cirka 3,5 timmar.

Gruvvandringen
går till brukets gamla kvartsgruva som började brytas i mitten av 1800-talet. Den förste gruvarbetarens torpställe passeras och vi följer hans fotspår till gruvan.
Cirka 3,5 timmar.

Beställning för grupper om minst 8 personer, ring 070-654 59 40

Stjärnsfors KulturNöje
Uddeholm
070-654 59 40
info@stjarnsforskultur.se

Boende