George Orwell

George Orwell föddes år 1903 i Brittiska Indien under namnet Eric Arthur Blair. Fadern arbetade på en myndighet och hade ansvar över framställning av opium. Vid åtta års ålder bestämde sig modern i familjen för att flytta till England och tog då sin son med sig.

I England blev Orwell rekommenderad att gå på en privatskola som ansågs vara en av de mest framstående i landet vilket han fick möjlighet och studera på genom stipendium. Efter privatskolan flyttade han och fortsatte sin utbildning på en skola vid namn Eton där han både fick beröm för att vara en riktigt duktig elev samt kritik för att vara en dålig elev.Efter avslutad utbildning fanns det inte några pengar för att studera på universitetet så Orwell valde att flytta till Burma och arbeta som kolonialpolis. Där fick han upp sin avsky gentemot imperialismen. År 1927 hade han permission och återvände till England där han bestämde sig för att avsluta sitt arbete och istället satsa på en karriär som författare. Det gjorde att han flyttade till Paris och satsade på att jobba som frilansskribent istället.

1929 var Orwell sjuk och helt utan pengar och flyttade tillbaka till sitt föräldrahem i England. Under den perioden gav han sig ofta ut och låtsades vara luffare för att samla in material till en kommande bok. I samband med publiceringen av boken valde han att anta sitt pseudonym George Orwell istället för att använda sitt riktiga namn.

Han gifte sig år 1935 med en maka som avled år 1945. År 1949 gifte han om sig med en ny kvinna som blev hans kärlek i livet tills att han avled. Owell fick aldrig egna biologiska barn men adopterade en son. Författaren avled 21 januari år 1950 i London. Han räknas som en viktig författare och journalist som lämnade efter sig en mängd verk till eftervärlden. Många av verken är lika aktuell idag som de var för mer än 50 år sedan.

Böcker skrivna av George Orwell

En av de mest kända böcker som Orwell skrev var djurfarmen. Den skrevs år 1945 och är en bok som uttrycker hans politiska åsikter. Boken handlar om en djurfarm men utgår istället från ett socialistiskt samhälle med djur istället för människor. Djuren har gjort revolution gentemot människorna på farmen och det är grisarna som leder hela operationen. Det är en negativ till den stalinistiska Sovjetunionen.

Böcker skrivna av George Orwell
Böcker skrivna av George Orwell

1984 är en av de andra böckerna som fortfarande har en viktig inverkan inom litteraturvetenskapen. Det är en roman som utspelar sig i framtiden, boken skrevs 1948 men Orwell valde att vända på siffrorna. Boken bygger på en handling där staten konstant övervakar sina invånare. Josef Stalin har inspirerat också den här boken och de som tolkar boken kan liksom i djurfarmen analysera fram en mängd olika personer. Förutom dessa två böcker som har fått störst uppmärksamhet så gav Orwell ut en mängd andra böcker och essäer. Orwell var yrkesverksam under hela sin karriär och är en författare som många kommer i kontakt med redan i skolan.

About the author