Illiaden och Odysséen

hjälteepos Illiaden och Odysséen. Hjältedikter och epos skrevs under den period av antiken som brukar kallas arkaisk tid. En tid då Grekland bestod av ett antal stadsstater som i regel styrdes av kungar.

De grekiska eposen är skrivet på vers och för det mesta på det versmått som kallas för hexameter. Ett epos skiljer sig från det grekiska dramat på så sätt att det både längre och att händelsen det handlar om löper över en längre tid. Illiaden och Odysséen är de mest berömda och välkända hjältedikterna och Homeros brukar anges som författare. Det finns dock inga bevis varken för att Homeros, som ska ha verkat och levt på 700-talet f. Kr., är en historisk person eller om han verkligen var den som skrev Illiaden och Odysséen. Det är inte osannolikt att hans berättelser hade någon form av förebilder.

Framförande och bevarande


Med tanke på hur väl bevarade texternas originalskick är kan man också ställa sig frågande till hur det har kunnat ske med tanke på hur stora mängder av sångare som framfört dem. Ett epos lästes nämligen inte utan återgavs av rapsoder eller sångare. För nutidsmänniska måste även den minnesförmåga som krävdes för att memorera de långa berättelserna utantill var en utmaning. För att komma ihåg texterna tog rapsoderna och sångarna hjälp av olika typer av minnesstöd. Det kunde till exempel vara upprepande formler och stående epitet för de olika karaktärerna. Kom någon av sig var det fullt tillåtet att improvisera en aning. Vidare utvecklade människorna som levde under tidsperioden en annan minnesförmåga eftersom deras vardag inte var full av möjligheter att lagra information så som vår är.

Handlingen i Illiaden och Odysséen

Hjälteeposet utspelar sig under det Trojanska kriget där mytiska hjältar som Agamemnon, Akilles och Hektor krigar. Odysséen handlar om Odysseus och de äventyr som han råkar ut för under resan hem till hans hustru Penelope. Grekiska epos är inte helt lättsmälta och av det här två bör Odysséen vara den som är något lättare att läsa. Här finns den klassiska berättarstrukturen, som vi alla känner igen, med hjältens hämnd, hans återvändande hem men även hjältens utbrytning och lyckade reträtt. Det centrala i eposet är relationerna mellan gudar och människor och det är så klart en reflexion av världssynen som antikens människor hade. Grekerna hade ett brett spektrum att gudar, som enligt myten bodde på berget Olympos, att se upp till. Gudarna var något man såg upp till och det gällde även att hålla sig väl med dem eftersom deras välvilja så väl som ovilja kunde få stor påverkan, positivt som negativt, på det dagliga livet. Detta märks särskilt tydligt i Odyssén där minst lilla felsteg från människornas sida kan förarga en eller flera av de mäktiga gudarna uppe på Olympos, något som i regel resulterar i en eller flera olyckor. Men människorna kan även hörsammas av gudarna, ett exempel på detta är när Odysseus får sin bön uppfylld och havet och dess krafter som har kämpat mot, mojnar.

Handlingen i Illiaden och Odysséen

About the author